ADRA Slovensko je členom globálnej humanitárnej organizácie ADRA (Adventistická agentúra pre rozvoj a pomoc). Prostredníctvom medzinárodnej siete poskytuje ADRA humanitárnu pomoc a rozvojovú spoluprácu ľuďom vo viac ako 130 krajinách bez ohľadu na ich etnický pôvod, politickú príslušnosť alebo náboženskú príslušnosť.

Vízia
Partnerstvom s komunitami, organizáciami a vládami je spoločnosť ADRA schopná zlepšiť kvalitu života miliónov v troch základných oblastiach: ZDRAVIE, OBŽIVA, VZDELANIE
Poslanie ADRA:
„Slúžiť ľudskosti, aby všetci mohli žiť tak ako si želal Boh.“
Motto ADRA:
„Spravodlivosť, súcit, láska“