Program BanglaKids

 

Deti nepatria na ulicu, ale do školy. Preto naša partnerská organizácia ADRA Česká republika už od roku 1999 sprostredkováva program „adopcie na diaľku“ v Bangladéši.

BanglaKids je dlhodobý rozvojový program, ktorý sa zameriava na podporu systematického vzdelávania konkrétnych detí a mládeže z chudobných rodín v Bangladéši. ADRA Slovensko sa k tomuto programu pridala v roku 2019.

 

Prečo sme sa rozhodli pre tento program?

Veríme, že vzdelanie je jedným z najúčinnejších nástrojov na odstraňovanie chudoby a pomáha zabezpečiť sebestačnosť miestnych komunít. Vďaka vzdelaniu môžu mladí ľudia získať lepšie platenú prácu, rozvíjať sa a pomáhať celej rodine.

V Bangladéši žije viac ako 24 miliónov ľudí z menej ako 1,90 USD na deň (podľa OSN pod hranicou chudoby). Čítať a písať vie len asi polovica dospelých. Negramotní ľudia sú lacnou pracovnou silou s nízkym a nestabilným príjmom. Chudoba sa dedí z generácie na generáciu.

Okrem vzdelávania priniesla ADRA v rámci tohto programu deťom a ich rodinám aj potravinovú podporu, lekársku starostlivosť, vykonáva rekonštrukcie školských priestorov a skvalitňuje zdroje pitnej vody na školách.

 

Doterajšie výsledky programu:

 • 7200 detí navštevovalo 43 dedinských, 7 internátnych, 15 slumových a 1 mestskú školu
 • 42 školských budov bolo zrekonštruovaných a vybavených chýbajúcim vybavením
 • 1 postavená nová dedinská škola
 • 5 dedinských škôl vybavených solárnou energiou
 • 2 internátne školy vybavené čistiarňou vody a studňami s cisternou na vodu
 • 9 dedinských škôl s rekonštruovanými studňami
 • 848 vyškolených učiteľov

 

Ako sa môžem zapojiť?

Môžete sponzorovať vzdelanie konkrétneho dieťaťa. Na webovej stránke programu si vyberte dieťa alebo viac detí, ktoré ešte nemajú systematického sponzora ich vzdelávania. Zasielaním pravidelných darov vybraným deťom budete podporovať ich štúdium. ADRA zaistí celú administratívu a s tým spojenú logistiku. Vy prostredníctvom pravidelného kontaktu budete môcť sledovať, ako váš žiak napreduje a pripravuje sa na život.

 

Koľko to stojí?

Pre jedného žiaka:

 • 22 eur mesačne – štúdium v mestskej škole: školské pomôcky, 1 x do týždňa výživné teplé jedlo, 1 x denne desiatu, základnú lekársku starostlivosť, 1 x ročne školskú uniformu
 • 24 eur mesačne – štúdium v dedinskej škole: školské pomôcky, 1 x denne výživné teplé jedlo, základnú lekársku starostlivosť, 1 x ročne školskú uniformu
 • 26 eur mesačne – štúdium v internátnej škole: školské pomôcky, 3 x denne výživné teplé jedlo, základnú lekársku starostlivosť, ubytovanie, 1 x ročne školskú uniformu
 • 30 eur mesačne – štúdium v internátnej škole pre sirotu: školské pomôcky, 3 x denne výživné teplé jedlo, základnú lekársku starostlivosť, ubytovanie, 1 x ročne školskú uniformu, oblečenie, topánky a hygienické potreby (do kategórie „sirota“ patrí aj dieťa, ktorého rodičia žijú, ale z rôznych dôvodov sa oň nemôžu postarať)
 • 36 eur mesačne – štúdium na vysokej škole: školské pomôcky, 3 x denne výživné teplé jedlo, základnú lekársku starostlivosť, ubytovanie, 1 x ročne školskú uniformu

 

Okrem uvedených príkladov je vítaná vaša podpora programu aj inou sumou.

Pravidelné dary sú základom finančnej stability humanitárnych a rozvojových aktivít, nakoľko umožňujú ich realizáciu bez závislosti na dotáciách.

 

V súčasnosti ADRA Slovensko program propaguje medzi slovenskými darcami. Program darcov zo Slovenska i z Čiech administratívne zabezpečuje naša partnerská ADRA Česká republika. Ako sa pripojiť k podpore a všetky dôležité informácie o programe nájdete na: www.banglakids.cz