Program Čalantika

 

V najchudobnejších štvrtiach Bangladéša ľudia žijú v preplnených slumoch – sídliskách z chatrčí. Potulujú sa tu tisíce detí bez domova, obživy a budúcnosti. Aj tieto deti si zaslúžia chodiť do školy a najesť sa…

 

Program Čalantika spravuje vzdelávacie centrum pre deti a ich rodiny, ktoré žijú v slume Čalantika v Dháke, hlavnom meste Bangladéša. Dochádza sem 92 detí vo veku 6 až 14 rokov aj spolu s rodičmi. Centrum bolo založené v roku 2013 organizáciou ADRA Česká republika a funguje vďaka podpore darcov. ADRA Slovensko sa k tomuto programu pridala v roku 2019.

 

Prečo sme sa rozhodli pre tento program?

Vzdelanie prostredníctvom programu Čalantika predstavuje pre naše deti jedinú reálnu šancu, ako jedného dňa vykročiť za hranice slumu. Triedy v štátnych školách sú preplnené a učitelia sa nemôžu žiakom dostatočne venovať. Rodičia detí sú často negramotní a deti preto potrebujú niekoho, kto im učivo pomôže dobehnúť. V slume chýba štátna škôlka, ktorej absolvovanie je povinné pre nástup do prvej triedy základnej školy. Na platenú škôlku rodičia nemajú prostriedky, a preto veľa detí na základnú školu vôbec nenastúpi.

 

ADRA založila v slume Čalantika vzdelávacie centrum, kde deťom zaisťuje:

 • bezplatnú predškolskú prípravu, povinnú pre nástup do prvej triedy
 • doučovanie, vďaka ktorému môžu deti dokončiť základnú školu
 • učebnice, zošity, farbičky, uniformy a ďalšie školské pomôcky
 • výživné teplé jedlo, lebo s prázdnym bruškom sa nedá sústrediť
 • lieky, pravidelnú lekársku starostlivosť
 • vzdelávanie v oblasti zdravia, ktoré pomáha celej rodine
 • organizované voľnočasové aktivity, ktoré im v slume chýbajú + každoročnú školskú exkurziu mimo slumu.

 

V tomto programe sa sústredíme aj na prácu s rodičmi detí. Doterajšie výsledky programu ukázali, že zapojenie rodiny, predovšetkým matiek, je kľúčové pre jeho väčšiu udržateľnosť. Rodičia sú tí, ktorí rozhodujú, či po skončení 5-ročnej základnej školy bude žiak v štúdiu pokračovať. Ak sú do vzdelávania sami zapojení, lepšie si uvedomujú hodnotu vzdelania pre ich deti. Vďaka ďalším aktivitám vykonávaným v rámci programu majú možnosť zvýšiť si príjem, čím získajú prostriedky, ktoré môžu investovať do vzdelania svojich detí.

 

ADRA rodičom zaisťuje:

 • kurzy gramotnosti (väčšina rodičov negramotná)
 • kurzy rôznych zručností (napr. šitia)
 • lekársku starostlivosť a zdravotné poradenstvo
 • návštevy priamo v rodinách spojené s psychosociálnym poradenstvom zameraným na problémy života v slume
 • semináre na rôzne témy s mesačnou pravidelnosťou: hygiena, tehotenstvo, pôrod, práva detí a žien, dôležitosť vzdelania a pod.

 

Ako sa môžem zapojiť?

Staňte sa podporovateľom unikátneho vzdelávacieho centra pre rodinu priamo v slume. Veríme, že investícia do vzdelania je najlepší spôsob, ako trvalo zmierniť chudobu a umožniť deťom a rodinám žiť kvalitnejší život.

 

Koľko to stojí?

 • 6 eur – učebnice a školské pomôcky pre 1 školáka na pol roka
  Bangladéšske deti používajú namiesto školskej tašky vrecká od cementu alebo z ryže. Poznámky z niekoľkých predmetov si musia písať len do jedného zošitu, navzájom si požičiavajú ceruzky a učebnice.

 • 12 eur – lekárska starostlivosť pre 1 školáka na jeden rok
  Rodiny zo slumu žijú v zlých hygienických podmienkach a pravidelnú lekársku starostlivosť si pochopiteľne nemôžu dovoliť. Časté infekcie a iné ochorenia ohrozujú zdravie a život chorého, ale i celej rodiny. Z tohto dôvodu sú preventívne lekárske prehliadky veľmi dôležité.

 • 20 eur – školské uniformy pre 2 školákov na jeden rok
  V bangladéšskych školách sú uniformy povinné. Uniformy skrývajú sociálne rozdiely a znižujú riziko šikany medzi spolužiakmi. Avšak pre rodinu je to ďalšia investícia spojená so školskou dochádzkou. Deti z centra Čalantika nosia uniformy susednej štátnej školy vo farbách bangladéšskej zástavy (zeleno-červené).

 • 30 eur – pomôcky na výučbu pre 1 mamičku na jeden rok
  Takmer polovica dospelých v Bangladéši nevie čítať ani písať. Otcovia rodín z Čalantiky väčšinou celé dni pracujú, takže kurz základov gramotnosti je veľmi žiadaný hlavne medzi mamičkami, babičkami a tetami detí. Keď sa naučia čítať a písať, majú väčšiu šancu zohnať lepšie platenú prácu tiež môžu vlastným deťom pomôcť s doučovaním a domácimi úlohami.

 • 40 eur – teplé obedy pre 5 školákov na jeden mesiac

 

Deti zo slumu Čalantika chodia do školy častokrát hladné. Jedlo, ktoré dostanú v centre, je ich jediným väčším jedlom dňa. Na obed býva polievka z červenej šošovice, ryža a zeleninové kari s vajcom alebo kúskami mäsa, na desiatu ovocie a pečivo. 50 centov je pre nás len pár drobných, ale v Čalantike táto suma pomôže jednému dieťaťu k výživnej strave.

 

Okrem uvedených príkladov je možné podporiť program aj inou sumou.

Pravidelné dary sú základom finančnej stability humanitárnych a rozvojových aktivít, nakoľko umožňujú ich realizáciu bez závislosti na dotáciách. Napríklad suma 20 eur zodpovedá mesačným nákladom na dochádzku jedného dieťaťa do školy a do nášho centra.

 

V súčasnosti ADRA Slovensko program propaguje medzi slovenskými darcami. Program darcov zo Slovenska i z Čiech administratívne zabezpečuje naša partnerská ADRA Česká republika. Ako sa pripojiť k podpore a všetky dôležité informácie o programe nájdete na www.calantika.cz