Globálne dobrovoľníctvo

 

Som dobrovoľník, preto pomáham ľuďom bez nároku na odmenu.

Čo z toho mám?

 • nezištná služba mení môj vlastný rebríček hodnôt aj plány do budúcnosti
 • získavam dôležitý sociálny kapitál: priateľstvo, nové kontakty, partnerstvá
 • v tejto službe získavam množstvo užitočných zručnost
 • spolu so mnou prospieva nielen hosťujúca (prijímajúca), ale aj domovská (vysielajúca) organizácia

 

ADRA Slovensko školí a vysiela slovenských dobrovoľníkov do krajín tretieho sveta. Naši dobrovoľníci zapojením v projektoch prispievajú k stabilizácii v krajinách, kde boli konflikty, alebo v nízkopríjmových krajinách k zmierneniu chudoby. Ich pôsobenie je preto mimoriadne dôležité, hoci do rozvojovej krajiny neprinášajú finančnú pomoc. Naši dobrovoľníci nenahrádzajú prácu miestnych ľudí, ale prinášajú expertízu napríklad v oblasti IT, marketingu, komunikácie, projektového manažmentu, ľudských zdrojov alebo vzdelávania, čím miestnym ľuďom neberú prácu, ale pre nich pracovné príležitosti otvárajú.

 

ADRA Slovensko je označovaná za jedného zo slovenských lídrov vo vysielaní mladých ľudí do nízkopríjmových krajín (kvalitná predvýjazdová príprava, dobre fungujúce dobrovoľnícke cykly, vhodne zvolené sektorové a teritoriálne priority pobytov).

 

Programy globálneho dobrovoľníctva sa nezameriavajú iba na dobrovoľníkov, ale aj na zvyšovanie kapacity vysielajúcich a prijímajúcich organizácií. V tejto oblasti sa realizujú napríklad tréningy pracovníkov mimovládnych organizácií, ich mentorovanie a príprava na certifikáciu štandardu pre efektívne fungovanie väzby vysielajúca vs. prijímajúca organizácia, a na bezpečný pobyt dobrovoľníka na misii.

 

Projekt Humanitarian Volunteering Management (HVM) rieši témy:

 1. a) bezpečnosť v oblasti humanitárnej pomoci (pre organizáciu aj pre dobrovoľníka),
 2. b) analýza potrieb a logistiky s ohľadom na dosiahnutie cieľov humanitárnej misie dobrovoľníka,
 3. c) manažment dobrovoľníka,
 4. d) zabezpečenie trvalého vplyvu na riadenie humanitárneho dobrovoľníctva prostredníctvom on-line platformy;
 5. e) globálne šírenie výsledkov projektov a motivovane organizácií, smerujúce k vytvoreniu rozsiahlej platformy pre pracovanie s dobrovoľníkmi.

 

Projekt Humanitarian Volunteers in Action (HVA) realizuje vyslanie dobrovoľníkov do vyškolených a certifikovaných organizácií na 6 až 12 mesiacov do regiónov Globálneho Juhu. Medzi vysielajúce organizácie z EÚ patria: ADICE (Francúzsko), MONDO (Estónsko), ADRA Slovensko (Slovensko), medzi prijímajúce organizácie patria: Merkuri (Gruzínsko), AICHA (Maroko), Isaaf Jerada (Maroko), Small projects Istanbul (Turecko), ADRA Albania (Albánsko), NCCS (Albánsko) a APCS (Alžírsko).

 

Európski dobrovoľníci sú odborníci s expertízou vo vybranej oblasti, rovnako aj „junior“ dobrovoľníci. Vvysielajúcou organizáciou sú vyhľadávaní a vysielaní podľa potrieb prijímajúcej organizácie. Pôsobia napríklad v nasledovných oblastiach

 1. a) psycho-sociálna či zdravotnícka podpora obetí prírodných alebo spoločenských katastrof,
 2. b) projektový manažment konkrétnych humanitárnych organizácií,
 3. c) komunikácia so stakeholdermi,
 4. d) budovanie mieru a znižovanie rizík opakovania katastrof,
 5. e) vzdelávanie a prevencia pred negatívnymi dosahmi zmeny klímy.

Výzvy pre zapojenie pre humanitárnych dobrovoľníkov sú prístupné pre všetkých občanov EÚ, aj pre ľudí s dlhodobým pobytom na území EÚ. To znamená, že ak výzvu zverejní ADRA Slovensko, môže sa na ňu prihlásiť napr. občan Slovenska, Česka, Poľska, či Francúzska.

 

 

 

Prečo sme sa rozhodli pre tento program?

V organizáciách, pôsobiacich v oblasti medzinárodnej humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce pôsobí veľké množstvo dobrovoľníkov. Nároky na ich prípravu, bezpečnosť a manažment veľmi rýchlo a výrazne rastú. Dnes už nestačí byť nadšencom, ktorý si vezme ruksak a za vlastné peniaze odletí do niektorej krajiny tretieho sveta. Od dobrovoľníkov sa očakáva, že odvedú profesionálnu prácu s konkrétnym výstupom, na výkon ktorej im budú poskytnuté adekvátne podmienky tak, aby bol pobyt dobrovoľníka na „misii“ bezpečný a efektívny.

ADRA Slovensko je zapojená do viacerých projektov, ktoré sú zamerané na prípravu vysielajúcich organizácií (spravidla vo vyspelých krajiných), prijímajúcich organizácií (spravidla v menej rozvinutých krajiných), ako aj na prípravu a manažment vysielaných dobrovoľníkov.

 

Doterajšie výsledky programu:

Za uplynulých päť rokov ADRA Slovensko vyslala dvadsaťštyri rozvojových dobrovoľníkov do do komunít vnútorne presídlených ľudí v Gruzínsku, členov rómskej komunity v Albánsku, obetí tajfúnu na Filipínach, sociálne vylúčených rodín v Keni, začínajúcich aktivistov na Ukrajine, migrujúcich ľudí v Libanone, traumatizovaných ľudí po vojne v Bosne a Hercegovine a do iných miest. Miesta pôsobenia dobrovoľníkov boli vybraté podľa potrieb miestnych komunít.

Prehľad realizovaných projektov:

rok 2016 – vyslanie 11 dobrovoľníkov spolu do 8 krajn: Ukrajina, Bosna a Hercegovina, Keňa, Moldavsko, Libanon, Ekvádor a Gruzínsko,

rok 2017 – vyslanie 3 dobrovoľníkov spolu do 2 krajín: Albánsko a Filipíny

rok 2017 – náš dobrovoľník Samuel Čellár si na pôde MZVaEZ SR prevzal ocenenie „Dobrovoľník roka SlovakAid“ za svoju efektívnu dobrovoľnícku činnosť v Keni v roku 2016.

február 2017 – príprava stratégie a jednotlivých modulov tréningov (Bratislava)

máj 2017 – medzinárodná konferencia na tému dobrovoľníctva a tréning zameraný na bezpečnosť dobrovoľníkov (Roubaix, Francúzko)

Video 1: Zabezpečenie kvalitného manažmentu dobrovoľníkov

Video 2: Výber vhodných kandidátov na svoj pobyt v nízkopríjmovej krajine

Video 3: Bezpečnosť vyslaných dobrovoľníkov

Video 4: Zodpovedná komunikácia dobrovoľníkov s donormi, prijímateľmi pomoci, ľuďmi v hosťujúcej rozvojovej krajine, partnerskými organizáciami, rodinou, verejnosťou, médiami, a pod.

leto 2018 – tréningy zamerané na komunikáciu svojich aktivít pre sedem neziskových organizácii v Maroku a v Turecku

júl 2018 – ADRA Slovensko získala certifikáciu od Európskej komisie ako dobre a bezpečne fungujúca organizácia, ktorá vysiela dobrovoľníkov do zahraničia.

jeseň 2018 – účasť na medzinárodnej konferencii, týkajúcej sa vysielania humanitárnych dobrovoľníkov rozvojového sveta.

rok 2019 – vyslaných celkovo 12 dobrovoľníkov, z toho 4 dobrovoľníci z ADRA Slovensko (Moldavsko, Gruzínsko, Lisabon, Albánsko).

jar 2019: prípravné návštevy hosťujúcich organizácií ADRA Albánsko, NCCS (Albánsko), Small project Istanbul (Turecko) a Merkuri (Gruzínsko) – overenie pracovných podmienok a ďalších detailov pobytu vyslaných dobrovoľníkov

jar 2019: výberové konanie dobrovoľníkov

leto 2019: dobrovoľníčka Laura absolvovala 2-mesačnú stáž v ADRA Slovensko

leto 2019: vyslanie prvých humanitárnych dobrovoľníkov do hosťujúcich organizácií v nízkopríjmových krajinách (Laura z Talianska, partner: ADRA Albania, pozícia „Project development assistant“).