Za Globálnym kompaktom o migrácii netreba hľadať komplot

Migrácia je celospoločenská téma. Ak hovoríme o prijatí Globálneho rámca o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii, nehovoríme iba o zabezpečení podmienok cudzincov na Slovensku a zlepšovaní riadenia imigrácie, ale aj o vplyve na slovenských občanov, žijúcich v zahraničí, súčasných aj budúcich, či o koordinácii a spolupráci medzi Slovenskou republikou, ako krajinou pôvodu, a inými cieľovými krajinami.

Globálny kompakt o migrácii (Globálny rámec o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii; skrátene z angličtiny ako GCM) je politický dokument, ktorého cieľom je zlepšenie medzinárodnej spolupráce štátov v oblasti migrácie. Neprináša žiadne nové povinnosti, nezavádza žiadne nové práva. Napriek tomu sa o tomto dokumente vedie v spoločnosti diskurz, ktorý nesprávne interpretuje jeho obsah a zavádza o jeho dopadoch.

S poľutovaním sledujeme súčasnú diskusiu, vedenú niektorými parlamentnými stranami, ako aj nedostatočnú a nekonzistentnú komunikáciu zo strany vlády, týkajúcu sa informovania verejnosti o obsahu dokumentu GCM. Pridávame sa preto k Vyhláseniu ku Globálnemu rámcu o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii, ktorý zostavila a zaslala Liga za ľudské práva, Nadácia Milana Šimečku a Mareena.

Žiadame politických predstaviteľov, aby zaujali jasný postoj k podpísaniu GCM, viedli konštruktívny dialóg o jeho obsahu s obyvateľmi Slovenskej republiky a jednoznačne vyvrátili nepravdivé informácie, ktoré sa v spojitosti s obsahom a dopadmi GCM šíria.

Znenie dokumentu GCM nájdete tu.

Vysvetlenie dokumentu GCM v podaní Liga za ľudské práva nájdete tu.

O cieľoch a princípoch GCM sa dočítate zrozumiteľne tu.