Posilnenie a udržateľnosť manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok cez projekt HVM

 

Organizácia ADRA Slovensko sa v januári 2017 zapojila do dvojročného projektu HVM (Humanitarian Volunteering Management) na posilnenie a udržateľnosť manažmentu humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore Európskej Únie v rámci „EU Aid Voluneers“ iniciatívy. Je vedený francúzskou organizáciou ADICE, ktorá združuje spolu dvanásť partnerov z Európskej únie, Balkánu, Kaukazu a Maghrebu.

Prebieha vo forme tréningov, mentorovania a prípravy na certifikáciu, ktorá zabezpečí potrebný štandard pre efektívne fungovanie medzi vysielajúcou a prijímajúcou organizáciou, ako aj bezpečný pobyt dobrovoľníka či dobrovoľníčky.

 

Cieľom je posilnenie organizácií v oblastiach:

1. Bezpečnosti v rámci humanitárnej pomoci pre organizáciu, ako aj pre dobrovoľníka, dobrovoľníčku;

2. Analýzy potrieb a logistiky s cieľom zabezpečiť splnenie humanitárnej misie dobrovoľníka, dobrovoľníčky;

3. Manažmentu dobrovoľníka, dobrovoľníčky;

4. Zabezpečenia trvalého vplyvu na riadenie humanitárneho dobrovoľníctva prostredníctvom on-line platformy;

5. Globálneho šírenia výsledkov projektov a motivovania organizácií, smerujúceho k vytvoreniu rozsiahlej platformy s metódami a nástrojmi pre pracovanie s dobrovoľníkmi, dobrovoľníčkami;

 

Rok 2017: Kick-off seminár, prvá séria tréningov, mentoring

Začiatkom februára 2017 sa v kancelárii ADRA Slovensko v Bratislave konal Kick-off seminár k tomuto HVM projektu. Bola to príležitosť pre partnerov z EÚ na prípravu stratégie a jednotlivých modulov tréningov, ako aj ďalších krokov k posilneniu kapacít partnerov.

Prvý tréning prebehol v máji 2017 v Roubaix vo Francúzsku a bol zameraný na bezpečnosť dobrovoľníkov. Súčasťou programu bola aj medzinárodná konferencia na tému dobrovoľníctva a jej výziev, uskutočnená 18. mája 2017 v Lille.

Partnerská organizácia ADICE (líder projektu HVM) vytvorila sériu edukatívnych videí, vďaka ktorým sa budú vysielajúce i prijímajúce organizácie, ale i samotní humanitárni dobrovoľníci a dobrovoľníčky, ako aj lokálna komunita lepšie orientovať v princípoch dobrovoľníctva v krajinách Globálneho Juhu.

Prvé video sa týka zabezpečenia kvalitného manažmentu dobrovoľníkov, druhé video sa týka výberu vhodných kandidátov či kandidátok na svoj pobyt v nízkopríjmovej krajine. Tretie video sa týka priamo bezpečnosti vyslaných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, keďže tá je pre nás veľmi dôležitá. Štvrté video sa týka informovania o pobyte a zodpovednej komunikácie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok s rôznymi cieľovými skupinami (donori, prijímatelia pomoci, lokálni ľudia v hosťujúcej rozvojovej krajine, partnerské organizácie, rodina, široká verejnosť, médiá atď.)

 

Rok 2018: ďalšia séria tréningov, konferencia a získaná certifikácia

Informovať okolie o aktivitách organizácie je dôležité pre efektívnejšiu spoluprácu a rozvoj. V lete 2018 sme trénovali na túto tému aj sedem neziskových organizácii v Maroku a v Turecku v rámci projektu HVM, prostredníctvom ktorého sa organizácie pripravujú na prijatie humanitárnych dobrovoľníkov cez iniciatívu EU Aid Volunteers. V jednej z nich, Small Project Istanbul, sme navštívili aj komunitné centrum pre sýrskych utečencov, kde sa môžu spolu stretávať, vzdelávať a privyrobiť si výrobou rôznych malých upomienkových predmetov.

V júli 2018 prešla naša organizácia ADRA Slovensko úspešne prípravným procesom a získala tak certifikáciu od Európskej komisie ako dobre a bezpečne fungujúca organizácia – vysielajúca dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do zahraničia.

Naše projektové manažérky sa na jeseň 2018 zúčastnili medzinárodnej konferencie, týkajúcej sa vysielania humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do rozvojového sveta.

Pokračujeme v mentoringu partnerských organizácií v rámci jednotlivých modulov HVM a pripravujeme aj sériu mediálnych výstupov, aby sa aj ďalšie slovenské organizácie dozvedeli viac o manažmente humanitárnych dobrovoľníčok a dobrovoľníkov a zvýšili kapacity v tejto oblasti.

 

HVM projekt v médiách

1. Prečo je dôležitý manažment humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (článok o potrebe humanitárneho dobrovoľníctva, HVM projekte a dobrovoľníckej iniciatíve EU Aid volunteers, ako aj úlohe ADRA Slovensko v ňom – pre časopis Advent / Print);

2. Ako posilniť kapacity organizácií v manažmente humanitárneho dobrovoľníctva (komplexný rozhovor s riaditeľom ADRA Slovensko o humanitárnych krízach vo svete, odozvách ADRA siete na ne, dobrovoľníckom manažmente a súčastiach HVM projektu – pre odborný časopis Prohuman);

3. Humanitárne dobrovoľníctvo v rozvojových krajinách a ako na neho pripraviť doborovoľníkov a dobrovoľníčky (článok o manažmente humanitárneho dobrovoľníctva a povinnej stáži v ADRA, ako aj o opatreniach, týkajúcich sa bezpečnosti počas dobrovoľníckeho pobytu – pre web Mládež.sk);

4. D. Kaba: Dobrovoľníctvo v zahraničí nie je výlet, ani záchrana sveta (rozhovor s riaditeľom ADRA Slovensko o manažovaní potrieb a odhadnutí motivácií mladých ľudí, ako aj o požiadavkách na budúcich dobrovoľníkov – pre portál Teraz.sk TASR);

5. Vedieť čeliť rizikám počas dobrovoľníčenia nie je umenie, ale vec prípravy (článok o praktických radách a zabezpečení bezpečnosti vyslaných dobrovoľníkov do krajín, postihnutých humanitárnou krízou, ako aj o manažovaní rizík v teréne – pre portál Mladiinfo);

6. Svetový deň dobrovoľníctva: Pridaná hodnota a symbolický význam sa nemerá peniazmi (článok o Svetovom dni dobrovoľníctva a výzvach humanitárneho dobrovoľníctva v krajinách, postihnutých humanitárnou krízou, ako aj o dôvodoch pre iniciatívu EU Aid volunteers – pre portál Euractiv.sk);

7. Prví „EU Aid Volunteers“ budú na svoj pobyt vyslaní čoskoro i zo Slovenska (článok o rozhodnutiach mladých ľudí pre dobrovoľníctvo, ako aj o manažmente humanitárneho dobrovoľníctva v podaní slovenskej ADRA Slovensko v rámci EU Aid volunteers – pre portál EuropskeNoviny.sk);

8. Spoznajte motivácie humanitárnych dobrovoľníkov pred odchodom na misiu (článok o motiváciách a motívoch dobrovoľníkov pred výjazdom na „misiu“, ako aj o očakávaniach od pobytu a ako ich včas odčítať i manažovať v rámci manažmentu humanitárneho dobrovoľníctva – pre časopis Charita / Print);

9. Rozvojová pomoc ako prevencia neželanej migrácie (Rozhovor s projektovou manažérkou, Alenou Horváthovou, o dobrovoľníckych projektoch ADRA vo svete – pre časopis Profit / Print);

 

Na tejto podstránke pribúdajú aktuálne výzvy na dobrovoľnícke pozície, ktoré budeme postupne obsadzovať (už v rámci pokračujúceho projektu HVA (Humanitarian Volunteers in Action). Pravidelne nás preto sledujte!

 

Viac o donorovi a partneroch HVM projektu nájdete na:

http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en

www.adice.asso.fr

www.mondo.org.ee/en

www.merkuri.org.ge/en

www.jerada-issaf.blogspot.fr

www.oumifiss.org

www.nccsalbania.wordpress.com

www.smallprojectsistanbul.org

Pozri si, ako pomáhame vzdelávať mladých ľudí

Ako môžeš pomôcť?

Môžeš prispieť finančne

Podpor našu prácu finančným darom alebo sa staň naším pravidelným darcom,
aby sme mohli pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Pomáhajme spolu!
Ďakujeme.