INTEGRÁCIA ĽUDÍ S MEDZINÁRODNOU OCHRANOU NA SLOVENSKU

 

Slovensko nie je cieľovou krajinou pre ľudí na úteku. Počas posledných 23 rokov samostatnej existencie Slovenska naša krajina prijala len 1 504 ľudí s medzinárodnou ochranou. O ich integráciu sa od samého začiatku v značnej miere starajú najmä mimovládne organizácie. Začlenenie týchto ľudí do života spoločnosti je nevyhnutné z viacerých dôvodov: ich ekonomická samostatnosť, prevencia vytvárania napätia, prínos do spoločnosti a ďalšie. Cieľom integrácie je, aby boli títo ľudia pre našu spoločnosť prínosom a nie príťažou. 

ADRA Slovensko v spolupráci s občianskym združením Marginal začala 1. decembra 2016 s realizáciou projektu zameraného na integráciu osôb medzinárodnou ochranou na Slovensku. Ide o približne 200 osôb, ktoré prišli na Slovensko v rokoch 2007 – 2016. Okrem sociálneho, právneho a psychologického poradenstva im zabezpečujeme kurzy slovenského jazyka, kurzy sociokultúrnej orientácie a v prípade potreby aj materiálnu a finančnú pomoc či pomoc pri hľadaní práce. Ide teda o komplexné služby, tak, aby bol zabezpečený ich riadny prístup k ľudským právam a na začiatku boli pokryté ich základné potreby. V zmysle našej filozofie učiť ľudí samostatnosti, vzdelávame týchto ľudí, aby boli pripravení viesť na Slovensku samostatný život a aby pochopili kultúrne prostredie, v ktorom sa ocitli a plne ho rešpektovali.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu vo výške 75 %. Projekt prebieha od decembra 2016 a bude ukončený v decembri 2019.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF).

Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.“

 

Odpovede na dôležité otázky:

 

Ide o integráciu utečencov z aktuálnej migračnej vlny?
Nie, ide o približne 200 osôb, ktoré prišli na Slovensko postupne v rokoch 2007 – 2016 nezávisle od súčasnej migrácie.

 

Odkiaľ pochádzajú tieto osoby?
Z rôznych krajín ako Ukrajina, Somálsko, Kongo, Irán, Sýria, Afganistan, Tibet a pod.

 

Z akého dôvodu títo ľudia opustili svoju krajinu?
Prenasledovanie kvôli náboženstvu, rase, politickému presvedčeniu a vojne. Nejde o ekonomických migrantov.

 

O akých ľudí ide?
Sú to rodiny s deťmi aj jednotlivci, ľudia vo veku od 1 do 63 rokov.

 

Nebudú brať prácu našim ľuďom?
Nie, na Slovensku máme momentálne nedostatok pracovnej sily. Pracuje tu 3 685 cudzincov.

 

Sú tieto osoby pre Slovensko rizikom?
Nie, všetky osoby prešli povinnou zdravotnou karanténou a boli riadne preverené bezpečnostnými zložkami SR.

Pozri si pár fotiek z projektu

Ako môžeš pomôcť?

Môžeš prispieť finančne

Podpor našu prácu finančným darom alebo sa staň naším pravidelným darcom,
aby sme mohli pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Pomáhajme spolu!
Ďakujeme.