Sobota s „adrou“ tento rok na tému: vzťahy a násilie

Celý tento rok oslavujeme 25 rokov existencie našej humanitárnej a rozvojovej organizácie ADRA Slovensko. Počas letnej oslavy výročia ste sa mali možnosť viac či menej formálne dozvedieť – ako pomáhame v najchudobnejších regiónoch sveta, ale aj doma na Slovensku. Aj tento rok vám počas Soboty s „adrou“ (8. decembra) priblížime našu prácu a možnosti, ako sa do pomoci môžete zapojiť s nami.

Tematicky sa počas Soboty s „adrou“ zameriame na prácu nášho KIT-u (Krízového intervenčného tímu) a jeho dôležitú kampaň “Dôstojný život”. Hlavným sloganom je: „Som to, čo smiem!?“ s podtitulom: vzťahy a násilie. Expertky KIT-u sa budú snažiť prítomným vysvetliť, ako to súvisí s hodnotami ako láska a spravodlivosť, a či nám v tom môže psychológia a právo pomôcť. Pozrieme sa aj na konkrétny príklad klientky, kde bol riešený prípad domáceho násilia. Hoci to nie je veselá téma, dá sa podať starším i deťom záživne, citlivo a poučne.

Tešíme sa na vás a vaše otázky – doobeda počas prezentácie a diskusie s hostkami naživo v Bratislave (v rámci live video prenosu aj v ostatných zboroch v SR).

Kedy? 8. decembra 2018 od 11:00

Kde? V zboroch CASD na Slovensku