Princípy, zapísané vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv pred 70 rokmi, platia i dnes

Vedeli ste, že Všeobecná deklarácia ľudských práv existuje vo vyše 500 jazykoch (vrátane slovenčiny), a patrí tak medzi najviac prekladané dokumenty na svete? Tento živý dokument, ktorý sa týka všetkých ľudí na našej planéte, dnes oslavuje 70. výročie prijatia tohto dokumentu. ADRA k nemu vydala vyhlásenie.

 

 

Tento pondelok oslavujeme veľmi dôležitý deň – 70. výročie od prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Princípy v nej zapísané sú rovnako platné dnes, ako boli v roku 1948, keď ju VZ OSN prijalo. Tento dokument kladie na všetkých zodpovednosť a posilňuje nás v našich aktivitách. Stanovuje totiž dôstojnosť každého človeka a hodnotu ľudského života na rovnakú úroveň. Potvrdzuje aj to, že štát má primárnu povinnosť podporovať také životné štandardy, ktoré nám umožňujú uplatňovať našu dôstojnosť a rovnosť vo väčšej slobode.

 

Dôležité ľudské práva, princípy, univerzálne hodnoty

V deklarácii sú zapísané neodňateľné práva každého jednotlivca ako človeka bez rozdielu farby pleti, pohlavia, jazyka, vierovyznania či názoru. Ľudské práva sú pre nás všetkých dôležité, a to na dennej báze. Medzi ne totiž patria naše práva na slobodu; práva nebáť sa slobodne sa prejaviť (hovoriť svoje názory nahlas); práva na zdravie a vzdelanie; ako aj práva využívať výhody opatrení na podporu hospodárskej a sociálnej spravodlivosti.

Naša spoločná ľudskosť a zdieľaná humánnosť má korene práve v týchto univerzálnych hodnotách. Ako ľudia sme na tomto svete prepojení. Tieto ľudské práva, ktoré máme spoločné (plus vzájomná solidarita a plnenie zodpovedností za tieto práva), sú presne to, čo nás spája na našej planéte Zem. Rovnosť, spravodlivosť a sloboda by mali zabrániť páchaniu násilia a udržiavať mier. Rešpektovanie ľudských práv a zdravé, nestranné právne normy na riešenie sporov sú jadrom rozvoja a mieru.

 

To je dôvod, prečo sme vyzývaní (špeciálne v tento deň – 10. december), aby sme sa postavili za dodržiavanie ľudských práv. Každý z nás to môže urobiť a prejaviť sa verejne. Môžeme sa pustiť denne do akcie, resp. aktivizmu a konať zodpovedne vo svojom každodennom živote v prospech dodržiavania práv. Tie chránia nielen nás, ale všetkých ľudí rovnako. Pretože ak budú môcť byť kedykoľvek a kdekoľvek pošliapané ľudské hodnoty a nedodržiavané ľudské práva, budeme všetci vystavení väčšiemu riziku nebezpečenstva.

 

Súdržní pracovníci a pracovníčky ADRA

Nachádzame sa na rozcestí. Útoky na ľudské práva zo strán, ktoré chcú profitovať z nenávisti a vykorisťovania, narúšajú slobodu a rovnosť na lokálnej aj celosvetovej úrovni. Denne sme toho svedkami prostredníctvom médií a sociálnych sietí. Voči takýmto nástrahám a útokom musíme byť spoločne obozretní a odolní. Hashtag #standup4humanrights preto nie je zvolený náhodou.

Pre ľudí v ADRA a CASD môže ako vhodný príklad slúžiť inšpiratívna osobnosť, ktorá žila v polovici devätnásteho storočia. Ide o Johna Byingtona, ktorý sa staval vždy za ľudské práva utláčaných (najmä v rasovo motivovaných útokoch na Afroameričanov), čím bol v ostrom protiklade k väčšine obyvateľov v danej dobe. My v ADRA International, ADRA Europe aj v ADRA Slovensko povzbudzujeme ľudí k tomu, aby boli solidárni a súdržní s utláčanými, a aby podporovali dodržiavanie ľudských práv, a to u každého jednotlivca na celom svete bez rozdielu.

 

Pri príležitosti 70. výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN znovu zdôrazňujeme, že ako pracovníci a pracovníčky, dobrovoľníci a dobrovoľníčky ADRA veríme, že všetky životy majú rovnakú hodnotu, a teda aj rovnaký prístup k všetkým ľudským právam. Zároveň v dnešný Svetový deň ľudských práv v Bratislave spoluorganizujeme aj Seminár o ľudských právach v oblasti humanitárnej pomoci.

 

Vyhlásenie ADRA Europe k 70. výročiu Všeobecnej deklarácie ľudských práv tu,

Kampaň OSN k 70. výročiu Všeobecnej deklarácie ľudských práv tu.

Pozvánka na seminár o ľudských právach v Bratislave (ADRA & FSEV UK) tu.

Ilustrované znenie Všeobecnej deklarácie ľudských práv (v angličtine) tu.

Preklad znenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv (v slovenčine) tu.