AKTUÁLNE – Verejná zbierka na pomoc pri boji s koronavírusom

 

Pomôžte nám pokryť:

* materiálové náklady na zriadenie a chod testovacieho centra, prenájom kontajnerov

* nákup nevyhnutných ochranných a hygienických pomôcok

* pomoc pre osamelých seniorov

* službu dobrovoľníkov a ďalšie náklady

 

Svoj ľubovoľný príspevok môžete poslať na:

 osobitný účet verejnej zbierky: SK83 8330 0000 0028 0179 0152

ĎAKUJEME!

 

 

Prispejte online

Jednoducho a bezpečne môžete pomôcť hneď teraz – formou online daru.

Všetky príspevky aktuálne smerujú na pomoc v boji s COVID-19.

 

 

Máte možnosť a záujem podporiť aktuálnu činnosť v boji proti COVID-19 špeciálnym spôsobom?

Radi si s Vami prejdeme všetky možnosti, ako aj to, aká pomoc je v súčasnej situácii najviac potrebná.

K dispozícii Vám je Stanislav Bielik, riaditeľ ADRA, na stanislav.bielik@adra.sk

Venujte nám 2% svojich daní na boj proti COVID-19

Ak nemáte ani čas, ani peniaze, môžete nám darovať čosi, čo aj tak už nepatrí Vám, ale štátu. 2% svojich daní. Vy môžete rozhodnúť, ako a kde pomôžu. V ADRA ich použijeme na spoločný boj proti COVID-19 a na zmiernenie jeho následkov.

Ako?

POSTUP A TLAČIVÁ NA 2%

 

Staňte sa naším dobrovoľníkom

Čas je to najcennejšie, čo človek má. Ak venujete svoj čas humanitnej práci, využili ste ho naozaj naplno. Staňte sa ADRA dobrovoľníkom!

Ako?

* vycestujte na misiu do zahraničia
* pomôžte organizovať podujatia na Slovensku (kampane, propagačné behy, koncerty, informačné a vzdelávacie podujatia a pod.)
* vyhľadávajte osoby, ktoré môžu podporiť našu činnosť finančne či inak
* zapojte sa do zbierok
* vyhľadávajte ďalších dobrovoľníkov
* zapojte sa do činnosti Dobrocentier (venujte svoj čas dôchodcovi, sirote, či inak opusteným alebo odkázaným osobám, nakúpte im, predávajte v obchodíkoch)
* zapojte sa do zberu a distribúcie suchých potravín, či iných komodít
* vytvorte pre nás komunikačnú stratégiu, spravujte naše webové sídlo, vytvorte firemnú identitu
* buďte v zozname pohotovostných dobrovoľníkov na zavolanie v krízových situáciách na Slovensku a/alebo v zahraničí

POSTUP A VZORY DOBROVOĽNÍCKEJ ZMLUVY – pripravujeme

Podporte nás finančne

Ak chcete pomôcť ľuďom v núdzi, ale nemôžete či nechcete dať svoj čas, či svoje schopnosti, stále je tu možnosť prispieť finančne. Bez peňazí sa nedá dodať do Afriky vakcína, nedajú sa navŕtať studne s pitnou vodou, nedá sa dopraviť úroda na trh. Venujte preto časť svojich finančných prostriedkov na aktivity ADRA.
Najcennejšou formou finančnej pomoci je pravidelný dar. Nemusí byť veľký – stačí 5-10 eur mesačne. Aj táto malá suma dokáže urobiť neuveriteľne veľké veci. Pravidelný dar pomáha ľuďom v núdzi najlepšie.

Ako?

* platobnou kartou pomocou portálu darujme.sk
* prevodom na účet číslo SK83 8330 0000 0028 0179 0152, do poznámky uveďte Váš e-mail
* v hotovosti do pokladne v kancelárii ADRA

POSTUP A VZORY DAROVACEJ ZMLUVY – pripravujeme

Staňte sa našim mediálnym partnerom

Sme presvedčení, že verejnosť má právo dozvedieť sa o tom, v akých podmienkach žijú ľudia v rôznych častia sveta, ktorí nemajú šťastie ako obyvatelia Slovenska. Pomôžte nám ľudí scitlivieť na problémy iných, pomôžte nám, aby v informačnom smogu náš hlas nezanikol.

Ako?

* vytváranie obrazových, fotografických či písaných materiálov
* zverejňovanie a zdieľanie príspevkov na vlastných účtoch na sociálnych sieťach (FB, IG, YT)
* poskytnutie vysielacieho času v elektronických médiách
* vytváranie a zverejňovanie príspevkov v printových médiách

Venujte nám majetok

Ak nemáte ani čas, ani peniaze, ani vysoký príjem, ale máte nepotrebný (ale stále funkčný) majetok (materiál, potraviny, prístroje, nehnuteľnosti), a neviete ako ho zhodnotiť, ponúkame Vám príležitosť použiť takto darovaný majetok umiestniť tam, kde ho potrebujú najviac. Venujte časť svojho majetku či dedičstva (aj formou závetu) na naše aktivity.

Ako?

POSTUP A VZORY DAROVACEJ ZMLUVY

Využite našu charitatívnu reklamu

Propagujte u nás svoju firmu prostredníctvom charitatívnej reklamy. Náš web a sociálne médiá sleduje veľká časť ľudí. Spropagujte Vašu firmu či produkt na našich médiách, produktoch, projektoch. Tieto prostriedky si môžete odpočítať z daní a my ich nemusíme zdaniť do sumy 20 tis. eur ročne.

Ako?

POSTUP A VZOR ZMLUVY NA CHARITATÍVNU REKLAMU

Charitatívna reklama

Obchodujte s nami

Ľuďom je možné pomáhať aj tak, že ich podporíme v tom, čo vedia robiť, alebo im pomôžeme s predajom výsledkov ich činnosti (poľnohospodárskych produktov, spotrebných, či umeleckých predmetov). Pomôžte nám v tomto úsilí ako náš obchodný partner, Staňte sa našim hospodárskym partnerom

Ako?

* vykupujte produkty našich sociálnych obchodov
* využite nás ako obchodných partnerov, ktorí Vám pomôžu umiestniť Vaše výrobky na tretie trhy

Zamestnajte sa v ADRA

(za predpokladu, že budeme mať voľné pracovné miesto)
* v kancelárii ako projektový manažér
* ako terénny pracovník v zahraničí
* ako odborník na zavolanie pre krízové situácie na Slovensku a/alebo v zahraničí

Ako?

Napíšte nám Váš motivačný list a profesijný životopis a telefonicky alebo mailom si dohodnite osobné stretnutie.
VZOR ML, CV

Máte otázky alebo iný nápad, ako podporiť našu činnosť alebo pomáhať s nami? Napíšte nám.

office@adra.sk

Bez pomoci dobrých ľudí a firiem by sme to nedokázali.

Aktuálne evidujeme 129 darcov, z toho približne 30 pravidelných. Najúčinnejšia finančná pomoc je formou pravidelného daru. Sme však vďační aj za každý jednorazový dar. Priemerný jednorazový online dar je 85 Eur a priemerný pravidelný online dar je 20 Eur.  Najvyšší prijatý finančný dar cez „darujme.sk“ v sume 4 000 Eur.

Ďakujeme za každú pomoc. Pomáhať má zmysel.