NA STIAHNUTIE

Prečítajte si naše najnovšie Výročné správy alebo si ich stiahnite do počítača:

Výročná správa 2018 – ADRA Slovensko

Výročná správa 2017 – ADRA Slovensko

Výročná správa 2016 – ADRA Slovensko

Výročná správa 2015 – ADRA Slovensko

STANOVY ADRA Slovensko – vzaté na vedomie MV SR

Pozrite si príbeh nášho loga:

ADRA – príbeh loga

 


 

Iné dokumenty, zmluvy a správy:

Rozhodnutie z MV SR o registrácii verejnej zbierky 2019/2020

Záverečná správa verejnej zbierky (6.10.2016)

Predbežná správa z verejnej zbierky 2017

Záverečná správa z verejnej zbierky 2015–2016

Záverečná správa z verejnej zbierky 2014–2105

Záverečná správa z verejnej zbierky 2016 – 2017

Záverečná správa z verejnej zbierky 2017 – 2018

Dňa 16. 3. 2018 uzatvorila ADRA Slovensko rámcovú dohodu na dodanie stravných lístkov so spoločnosťou Up Slovensko, s.r.o., v celkovej hodnote predmetu zákazky 8 629,63 EUR. Dohoda bola uzatvorená na základe súťaže cez Elektronické trhovisko. Rámcová dohoda_Zmluva č. Z201811500

Dňa 27. 2. 2017 uzatvorila ADRA Slovensko rámcovú dohodu so spoločnosťou Cheque dejeuner, s.r.o. Predmetom zmluvy je zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom zabezpečenia stravných lístkov. Zákazka bola vysúťažená prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému (EKS). Rámcová dohoda o zabezpečení stravných lístkov