O NÁS

 

ADRA Slovensko je slovenská humanitárna a rozvojová organizácia, ktorá  pôsobí v nízkopríjmových krajinách i na Slovensku. Je súčasťou medzinárodnej organizácie ADRA (Adventist Development and Relief Agency), ktorá pôsobí vo viac ako 130 krajinách. ADRA Slovensko však nepodlieha priamemu riadeniu ADRA International, ani s ňou nemá finančnú či personálnu účasť.

ADRA Slovensko je členom slovenskej Platformy rozvojových organizácií Ambrela a v roku 2018 oslávila oslávila 25 rokov svojej činnosti.

 

VÍZIA

Spoluvytvárať svet, v ktorom budú žiť ľudia u nás aj v najmenej rozvinutých krajinách dôstojnejší a slobodnejší život a lepšie pripravení na možné humanitárne situácie.

 

POSLANIE

Prostredníctvom programov, projektov, advokácie, partnerstiev, vzdelávania a šírenia povedomia, zlepšovať v oblasti rozvojovej spolupráce životnú úroveň ľudí v najmenej rozvinutých krajinách, pomáhať ľuďom v humanitárnych situáciach zapríčinených človekom a/alebo prírodou v zahraničí aj na Slovensku a rozvíjať pravidelné a systematické dobrovoľníctvo.

 

HODNOTY

ADRA je organizácia založená na kresťanských hodnotách, ktorá spolupracuje a pomáha ľuďom bez ohľadu na rasu, farbu pleti, národnosť, vierovyznanie alebo politickú príslušnosť, pričom kladie dôraz na princípy humanity, nezávislosti, nestrannosti, neutrality, transparentnosti, udržateľnosti, zodpovednosti, participatívneho prístupu a spätnej väzby.

 

PROGRAMOVÉ ZAMERANIE

  • Medzinárodná humanitárna pomoc a rozvojová spolupráca
  • Globálne dobrovoľníctvo
  • Krízová intervencia na Slovensku
  • Projekty pomoci marginalizovaným skupinám na Slovensku

 

Občianske združenie riadi Správna rada v zložení:

František Kolesár (predseda)
Miroslav Číž
Daniel Márföldi
Daniel Mudraninec
Samuel Ondrušek
Mikuláš Pavlík
Stanislav Bielik

 

Štatutárny orgán

Štatutárom ADRA je jej riaditeľ (Stanislav Bielik), ktorý je volený Správnou radou raz za štyri roky.

 

Naši zamestnanci

sbi

Stanislav Bielik

Riaditeľ (štatutárny zástupca)
ame

Andrej Mesároš

Finančný manažér
amb08

Anna-Mária Benková

Projektová manažérka
ngu

Nikol Gurgoľová

Projektová manažérka
vv2

Veronika Zimová

Projektová manažérka
ah2

Anna Hruboňová

Projektová manažérka