Na jeseň vyrazila (po dvojmesačnej povinnej stáži v kancelárii ADRA Slovensko) na svoj dobrovoľnícky projekt na Ukrajine rozvojová dobrovoľníčka Veronika Leitmanová. Tam bude priamo v Kyjeve deväť mesiacov pôsobiť (vďaka podpore SlovakAid) v miestnej organizácii "Institute Respublica". Ako hovorí sama Veronika: "Kyjev nie je iba mesto...

Ak sa nebudete môcť osobne zúčastniť na našich diskusiách o rozpoznávaní manipulácie a prejavov domáceho násilia v partnerskom zväzku (2.2. v Bratislave, 9.3. v Banskej Bystrici a 27.3. v Nitre), nájdite si čas na prečítanie skutočných príbehov obetí, ktoré vystúpili zo začarovaného kruhu násilného vzťahu vďaka odborníčkam Krízového...

Naša rozvojová dobrovoľníčka Veronika Zimova, bola denne súčasťou pozitívnej zmeny vo vylúčených komunitách Albánska. To všetko vďaka ročnému dobrovoľníckemu pobytu organizácie ADRA Slovensko, podporenému zo schémy SlovakAid, a aktivitám v partnerskej ADRA Albánsko. Práve tam sa rozhodla, že do slovenčiny preloží (slovenskej čitateľskej obci málo známe) Albánske...

Pomáhať núdznym v oblastiach, ktoré sa zmietajú v humanitárnej kríze, možno i formou vysielania humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok priamo na miesta, postihnuté vojnou, zemetrasením či tajfúnom. Samotnému vyslaniu však predchádza dôsledná príprava, na ktorej si ADRA Slovensko dáva mimoriadne záležať.   Do dobrovoľníckej iniciatívy „EU Aid volunteers“, ktorú pred časom spustila...

Za svojím cieľom (pracovať v rozvojovom sektore) šla cieľavedome – cez účasť na dobrovoľníckom pobyte vďaka ponuke ADRA Slovensko. Pričom rozhodnutie o Albánsku ako krajine pôsobenia padlo až na poslednú chvíľu. Dvanásť mesiacov strávila implementovaním projektov, ktoré dávajú miestnym deťom z vylúčených komunít vzdelanie, a teda i lepšiu šancu sa...

Členky Krízového intervenčného tímu (KIT) organizácie ADRA Slovensko vstúpili do roka 2019 s predsavzatím: naďalej hovoriť nahlas o násilí, organizovať viac osvetových aktivít a vzdelávacích podujatí pre rôzne cieľové skupiny v SR. Pretože okrem krízovej intervencie, sociálnej rehabilitácie a adaptácie klientov a klientiek a advokácie...

Naša dobrovoľníčka Veronika Zimova, ktorá pôsobí v Albánsku vďaka podpore SlovakAid, nám počas ADRA večera a vianočnej kapustnice (dňa 6. decembra v KC UNIK v Bratislave) osobne porozprávala o svojich aktivitách, úspechoch i výzvach. Všetky projekty partnerskej organizácie ADRA Albánsko sú implementované v regióne Kruja na sever...

Osmičkový rok bol dôležitý nielen pre Slovensko, ale aj pre našu jubilujúcu organizáciu. Oslávili sme 25. výročie existencie. Urobili sme tento rok kopec dobrej práce v oblasti pomoci núdznym doma (bezplatná práva pomoc, lokálne dobrovoľníctvo, integračný projekt, krízová intervencia v teréne – pomoc obetiam násilia,...

Osídlie Tserovani sa nachádza iba niekoľko kilometrov od hlavného mesta Gruzínska, Tbilisi. Pozostáva z 8008 vnútorne presídlených ľudí (IDPs), ktorí tu takto v 2002 domčekoch žijú už desať rokov od rusko-gruzínskeho konfliktu. V jednom z takýchto domčekov sídli mimovládna organizácia For better Future, ktorá sa snaží...