Spoločná reakcia na nepodložené útoky politikov o netransparentnom financovaní

Vyše 30 predstaviteľov tretieho sektora sa pridalo k spoločnému stanovisku o financovaní neziskového sektora a vplyvu zahraničia na jeho fungovanie.

 

JE PRAVDA, ŽE MIMOVLÁDKY FINANCUJE ZAHRANIČIE?

Nie je. A nie je ani pravdou, že neziskový sektor je financovaný netransparentne. Zahraničné zdroje predstavujú len okolo 5-6 % a všetky organizácie musia dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona. Čítajte viac v spoločnom vyhlásení.