Svetový deň utečencov, www.neutekaj.sk

Minulý mesiac sa v Starej tržnici na námestí SNP v Bratislave konalo podujatie s názvom Svetový deň utečencov. Organizovala ho Nadácia Milana Šimečku, Slovenská humanitná rada a Aliancia Stará Tržnica.

Valné zhromaždenie OSN sa v roku 2000 rozhodlo venovať 20. jún utečencom. Od tohto roku sa oslavuje Svetový deň utečencov na celom svete a pripomína sa odvaha a sila všetkých utečencov. Oslavy sa konajú vo viac ako 100 krajinách. Uskutočňujú sa odborné a kultúrne podujatia, konferencie, programy pre rodiny a deti. Tento dátum bol vybraný podľa Afrického dňa utečencov a následne bol zjednotený po celom svete. Hlavným zmyslom Dňa utečencov je poukázať na životné podmienky a problémy utečencov, a vzbudiť povedomie spoločnosti o týchto problémoch.


V nedeľu v rámci Nedeľnej parády išlo o akciu, na ktorej participovali rôzne mimovládne organizácie a inštitúcie (či slovenské alebo zahraničné) zaoberajúce a orientujúce sa v tematike migrácie, integrácie osôb s medzinárodnou ochranou, voľnočasových aktivít a prezentácie umenia tejto cieľovej skupiny. Prítomné okrem ADRA Slovensko boli už spomínaná Nadácia Milana Šimečku a SHR, ďalej Amnesty International, Hands of Palestine Women, Islamská nadácia, SOS Ukrajina, UNHCR, pobytové tábory MV SR, Bahajské spoločenstvo na Slovensku, Internationals Bratislava, Krajanský inštitút a Mareena.


ADRA Slovensko sa cez projekt Step 3 odprezentovala ponukou kamerunskej, burundskej a egyptskej kuchyne. Taktiež ochutnávkou afganského koláča a čaju s kardamonom, či kreslením heny. Ponuka jedál bola naozaj variabilná, pestrá a veľmi chutná. Chuť a aróma jedla sa miešala s výbornou náladou prezentujúcich ľudí, ktorí sa integrujú na území SR, a teda sú súčasťou integračného projektu Step 3 a ktorí ochotne participovali a prispeli k tejto akcii svojimi zručnosťami predovšetkým vo varení. Podelili sa tak so špecialitami zo svojej domovskej krajiny a prišli sa porozprávať so širšou verejnosťou.

Neutekaj.sk

Chceš vedieť, aký je rozdiel medzi utečencom, migrantom a cudzincom? Pozri si web našej kolegyne Hanky www.neutekaj.sk a získaj overené informácie o ľuďoch s udelenou medzinárodnou ochranou na Slovensku. ADRA Slovensko aktuálne pomáha asi 100 ľuďom (mladým, starým, rodinám, deťom), ktorí boli nútení opustiť svoje domovy kvôli vojne či prenasledovaniu, začať nový život na Slovensku. Zisti viac v našej Výročnej správe 2016.