VĎAKA VAŠIM 2 % BUDEME ĎALEJ POMÁHAŤ OBETIAM NÁSILIA V SR

Marec sa nesie v znamení osvety a hneď niekoľkých diskusií nášho Krízového intervenčného tímu (ADRA KIT) po Slovensku. Naše expertky sa snažia otvorene s rôznymi cieľovými skupinami hovoriť o varovných signáloch násilných vzťahov, ďalej o tom, ako vyzerá intervencia v praxi po prvom kontaktovaní KIT-u zo strany týraného človeka, ako aj komplexná pomoc obetiam domáceho násilia a sexuálneho obťažovania. Nezabúdajme, že i na Slovensku každá tretia žena zažila alebo zažíva tento typ násilia… Preto o násilí musíme hovoriť nahlas.

Fakultu sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave navštívila právnička Daniela Borzová a sociálna pracovníčka Veronika Morháčová, ktoré aktuálne tvoria tím KIT-u, dňa 12. marca. Diskusia, plná úprimných otázok, analýzy konkrétnych prípadov týrania, dôležitých argumentov aj citlivých momentov, trvala až tri hodiny! „Mladí sa pýtali aj na násilie, páchané na mužoch. Prítomní spoločne opísali nielen samotný modus operandi násilnikov, prežívanie násilia obeťami, ale aj prístupy polície pri ohlásení útoku, ako aj sociálnej kurately a ostatných pomáhajúcich profesií,“ opisuje priebeh diskusie zakladateľka KIT-u, Danka Borzová.

Toto všetko naznačuje, že vysokoškoláci a vysokoškoláčky majú záujem o nachádzanie spôsobov odhaľovania manipulácie vo vzťahoch a napomáhanie riešeniu prejavov násilných vzťahov. Napríklad formou zdieľania našich odborných článkov, návštevami našich podujatí, finančnou podporou či stážovaním v našej organizácii.

 

Takisto sme v ADRA Slovensko stále plní zážitkov a vrúcneho prijatia, vydarenej zbierky na podporu KIT-u, ako aj priebehu celého benefičného koncertu v zbore CASD v Banskej Bystrici, ktorý sa uskutočnil dňa 9. marca. I tam najprv zaznela prezentácia ADRA a špeciálne KIT-u, potom už samotné možnosti pomoci a podpory obetí, neskôr nasledoval kvíz a diskusia o včasnom odhaľovaní násilia, ako aj o intervencii a práci s klientmi, klientkami.

Právnička KIT-u, Daniela Borzová, práve na tomto podujatí spomenula tieto povzbudivé čísla: „Zo štyroch desiatok klientov a klientiek sa dvanástim z nich podarilo vďaka našej komplexnej podpore vystúpiť zo začarovaného kruhu násilia a manipulácie, a dnes vidia svet opäť pozitívne, farebne.“ Čo môže byť lepšia spätná väzba a dôkaz tohto, že naša pomoc je účinná, a že má doma význam, ako toto?

Koncom marca nás čaká ďalšia podobne ladená diskusia v Nitre, v polovici apríla budeme o násilí na deťoch i dospelých diskutovať s divákmi a diváčkami po projekcii filmu ‚Striedavá starostlivosť‘ opäť v Bratislave. Ceníme si, že máte úprimný záujem pomáhať núdznym (v tomto prípade obetiam domáceho násilia v SR) aj vy spolu s nami.

Ak už nie ste študentmi a študentkami, a nemôžete teda u nás stážovať či dobrovoľníčiť – pomôcť KIT-u v napredovaní možno aj inak. Vďaka za vaše modlitby, slová podpory – osobne, mailami či na sociálnych sieťach. Nesmierne si vážime každý finančný dar, ktorý nám od vás pribudne na našom transparentnom účte.

No a keďže je jar a obdobie podávania daňových priznaní – momentálne by sa nám najviac zišli vaše 2 % z dane. Pomôžu naozaj na 100 %! Ďakujeme, že spolu s nami meníte životy núdznych. Viac tu: https://archiv.adra.sk/2percenta/