Aktuálne výzvy na humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky – EU Aid volunteers

Organizácia ADRA Slovensko sa v roku 2017 zapojila do dvojročného projektu HVM (Humanitarian Volunteering Management) na posilnenie a udržateľnosť manažmentu humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. V roku 2019 sa zapojila do jeho pokračovania v podobe ďalšieho dvojročného projektu HVA (Humanitarian Volunteers in Action), v rámci ktorého už budú priamo vybraní kandidáti a kandidátky pripravovaní a vyslaní na svoju „misiu“ do post-konfliktných krajín. Projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore Európskej Únie v rámci „EU Aid Voluneers“ iniciatívy. Je vedený francúzskou organizáciou ADICE, ktorá združuje spolu dvanásť partnerov z Európskej únie, Balkánu, Kaukazu a Maghrebu.

O iniciatíve EU Aid volunteers

Iniciatíva EU Aid Volunteers je program EÚ na prípravu a vysielanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do certifikovaných organizácií, pôsobiacich mimo EÚ. Na výzvy programu EU Aid Volunteers môžu reagovať a prihlášku poslať občania hociktorej členskej krajiny EÚ aj ľudia s dlhodobým trvalým pobytom v krajinách EÚ.

Čo sa týka finančných aspektov dobrovoľníckeho pobytu, všetky náklady na pobyt dobrovoľníka či dobrovoľníčky sú plne hradené z programu (vycestovanie, ubytovanie, strava, poistenie, predvýjazdový tréning, mentoring počas pobytu, mesačný finančný príspevok / vreckové).

ADRA Slovensko bude vysielať v rámci projektu HVA celkovo päť dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, troch v prvom kole (december 2018 – január 2019) a dvoch v druhom kole (marec – apríl 2019).

 

Na tejto stránke budú pribúdať aktuálne výzvy na dobrovoľnícke pozície, ktoré budeme postupne obsadzovať. Pravidelne nás preto sledujte!

 

Aktuálne výzvy zverejnené!

1. Ak ste študovali žurnalistiku a interkultúrna komunikácia či prezentácia projektov je vašou silnou stránkou, potom skúste dobrovoľnícku pozíciu v gruzínskej organizácii Merkuri. Takto vyzerá humanitárne dobrovoľníctvo v gruzínskom Zugdidi. Viac po kliknutí na pozíciu: Junior EU Aid Volunteers – Communications assistant (Gruzínsko, 12 mesiacov). 

2. Ak sa vyznáte v projektovom manažmente, tak naša partnerská organizácia ADRA Albánsko hľadá práve vás. Takto vyzerá humanitárne dobrovoľníctvo v albánskej Tirane a regióne Kruja. Viac po kliknutí na pozíciu: Junior EU Aid Volunteers – Assistant Project manager (Albánsko, 9 mesiacov).

3. V prvej výzve hľadala naša partnerská organizácia ADRA Albánsko niekoho na pozíciu: Junior EU Aid Volunteers – Project development assistant (Albánsko, 12 mesiacov; výzva uzatvorená).

4. Takisto sme hľadali v zime niekoho v rámci komplexnej sociálnej, no najmä zdravotnej podpory ľuďom s postihnutím či so zdravotnými ťažkosťami. Šlo o výzvu organizácie NCCS na pozíciu: Junior EU Aid Volunteers – Occupational therapist (Albánsko, 12 mesiacov; výzva uzatvorená).

5. No a nakoniec sme hľadali i človeka, ktorého baví finančné fungovanie a marketing sociálneho podniku v hlavnom meste Turecka, a chcel by zlepšiť predaj jeho produktov, a teda i spôsob obživy vylúčených ľudí. Takto vyzerá humanitárne dobrovoľníctvo v tureckom Istanbule. Šlo o ponuku Small Projects Istanbul na pozíciu: Junior EU Aid Volunteers – Income generating activities & Livelihoods Assistant (Turecko, 12 mesiacov; výzva uzatvorená).

Dôležité informácie k výzvam

Deadline na podanie žiadosti: 14. 04. 2019

Vyslanie: ½ Júla 2019 ½ Júla 2020 (9 až 12 mesiacov)

Predvybraní kandidáti a kandidátky absolvujú tréning pre humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky v Bruseli.

Úspešný uchádzač alebo uchádzačka absolvuje pred vyslaním inštruktáž a/alebo stáž v ADRA Slovensko (½ Máj až ½ Júl).

Spojazdnili sme novú emailovú adresu: volunteering@adra.sk, lebo vieme, že v najbližších týždňoch od vás budeme dostávať veľa otázok, kvalitných motivačných listov a životopisov. Infopack k výzvam vo forme pdf si možno stiahnuť tu. Držíme prsty; dobrovoľníctvu zdar!

Pozri si, ako pomáhame vzdelávať mladých ľudí

Ako môžeš pomôcť?

Môžeš prispieť finančne

Podpor našu prácu finančným darom alebo sa staň naším pravidelným darcom,
aby sme mohli pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Pomáhajme spolu!
Ďakujeme.